Hoppa till sidans innehåll

Wårgårda Skarpskyttekår


Bildades på initiativ av Fredrik Sundler och ingenjör Sahlbom vid ett lantbruksmöte den 29 september 1862, som Vårgårda filialavdelning av länets norra hushållningssällskap, höll. Vid nästa lantbruksmöte den 12 april 1864 var föreningen delvis upplöst.

 

 Wårgårda skarpskyttekår

Fredrik Sundler (1798-1868)

"Ordföranden Fredrik Sundler framställde till ortens män och ynglingar icke allenast fördelen för de sednare att befrias från första årets besvärsmöte, om de såsom skarpskyttar kunde förevisa betyg om behövlig kännedom uti exercis och vapnens bruk, utan äfven det sannt fosterländska uti en dylik öfning, hvarigenom hvarje man i nödens stund vore skicklig att värna sin hembygd, sin husliga härd och de kära i hemmet för våldsverkare och inkräktarnes rysliga härjningar”.

27 personer anmälde sig som aktiva medlemmar.

Detta är samma år som Göta artilleriregemente flyttar till Tånga hed med sina byggnader från den gamla övningsplatsen Dösebacka.

Medlemmar: ?  befälhavare Åhman,  anställd vid Vårgårda station.

Verksamheten nedlades omkring 1878. Skarpskytterörelsen omändras till skytteföreningar.

År 1893 bildas Vårgårda Skyttegille.

Uppdaterad: 28 OKT 2019 19:31 Skribent: Irene Lennstrand
 Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap  
 Kommunhuset
 447 80 Vårgårda
 Telefon: 0322-62 36 51
 E-post: This is a mailto link 

     

Logga Backcountry

Logga Berno Möbler, 2 kopia

Broson

Granab

Bosch Vårgårda

Pema kommunikationer

Sparbanken Alingsås

Logga VMS 

Besök sedan 180721 

Postadress:
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Kommunhuset
447 80 Vårgårda

Kontakt:
Tel: +46322623651
E-post: This is a mailto link

Se all info