Hoppa till sidans innehåll

Vårgårda Idrottsklubb


A-lag 1975

Vårgårda IK:s fotbollslag under debutåret i div III 1975
Stående från vänster: Christer "Killing" Johansson, Arne Hallner, Tore BertilssonBjörn "Gubben" Ekman, Bo Krall, Christer Engblom, Ove Johansson, lagledare Per "Pelle" Sjöstrand. Knästående från vänster:Marcus Aldén, tränare Lennart Anderberg, Börje Hansson, Stig-Olof "Stickan" Berg, Bengt-Göran "Bebben" Berg, Bernt "Lillen" HelgessonLars-Björne Johansson
Laget kom på 8:e plats i div. III Sydvästra Götaland. Norrby IF vann serien.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

 

Den 7 mars 1920 samlades några unga Vårgårda-grabbar på Café Göta (ej att förväxla med senare tiders Café Göta) för att försöka återuppliva den, sedan 1911, nedlagda Wårgårda Idrottsförening. Initiativtagare var Sven Bergsten, som också blev utsedd till föreningens förste ordförande. Övriga ledamöter blev: Nils Fogelberg, vice ordförande, Harald Ceijie, kassör, Folke Bergsten, sekreterare, Severin Fasth och Sölve Anderzén. Man enades om att föreningens namn skulle vara Vårgårda Idrottsklubb. Efter en kortare tid ändrades dock namnet till Vårgårda Idrottsförening, då flera medlemmar ansåg att idrottsklubb lät för ”borgerligt”! (Först 1941, i samband med nedläggningen av IFK Vårgårda,och dess införlivande i Vårgårda IF, återtogs det ursprungliga föreningsnamnet, Vårgårda Idrottsklubb (VIK).

Logga,VIF 1

Kort efter klubbens bildande utformades detta förslag till klubbmärke. Förslaget godkändes av styrelsen, som beslutade att "låta tillverka ett antal klubbnålar". Då några sådana klubbnålar ej gått att återfinna, får man antaga att denna beställning aldrig kom till stånd. Kanske var det ekonomiska skäl som låg bakom att beslutet aldrig verkställdes?

Logga, VIF 2

Det verkar som om det första förslaget till klubbmärke föll i glömska, ty omkring 1940 återfinns en annan typ av klubbmärke, som bl.a. trycktes på föreningens medlemskort. Förmodligen användes detta märke endast på en del trycksaker etc. Några färger på märket har ej gått att återfinna.
I augusti 1941 lades IFK Vårgårda ned och gick upp i Vårgårda IF, som då återtog sitt ursprungliga namn, Vårgårda IK. Ett nytt klubbmärke togs då fram, vilket fick den utformning det har än idag. Några få färgjusteringar, av det ursprungliga förslaget från 1942, är det enda som har skett.  

Vid starten beslutades att följande idrotter skulle idkas: Fotboll, allmän idrott (friidrott, dit även orientering då räknades), dragkamp, simning, cykel, skidlöpning samt skridskoåkning. Fotbollen kom nästan omgående att bli den dominerande idrotten och har så förblivit genom åren. Bland övriga ”ursprungsidrotter” är det bara friidrotten som, hjälpligt, ”överlevt” till våra dagar. Simning förekom i ringa omfattning under 1930-talet, då man bl.a. anordnade prov för Simborgarmärket. En spektakulär händelse var när förre mästersimmaren, Arne Borg, uppvisningssimmade i Säveån. Dragkamp och skridskoåkning kom däremot aldrig att införas på klubbens program. Vidare beslutades att ”Öfningarna skola börja i medio af april, sedan den af Kronan upplåtna idrottsplatsen på Tånga Hed iordningställts.” 

         

Sven Bergsten  (t.v.) utsågs till klubben förste ordförande vid starten den 7 mars 1920. Ett uppdrag han innehade t.o.m. 1936. Därefter var han sekreterare under åren 1937 - 1968. T.h., Håkan Olsson, nuvarande ordförande (2017). Ett uppdrag han innehaft sedan 2008.

 

Ordföranden genom åren                                        

1920 - 1936    -    Sven Bergsten
1937 - 1941    -    Nils Andersson 
1941 - 1942    -    Tage Gillqvist *   
1943 - 1947    -    Nils Andersson 
1948 - 1953    -    Holger Alexandersson
1954 - 1963    -    Thure Kindgren 
1964 - 1968    -    Nils Andersson 
1968              -     Ingvar Gustafsson ** 
1969 - 1978    -    Thure Kindgren 
1979 - 1981    -    Gunnar Carlson
1982 - 1985    -    Sven-Olof Berntsson 
1986 - 1991    -    Per Thimfors
1992 - 1994    -    Stig Lummander
1995 - 2002    -    Ronald Hagwall 
2003 - 2004    -    Karl-Arne Larsson
2005 - 2007    -    Nils-Gunnar Svantesson
2008 -            -    Håkan Olsson 

*  Tage Gillqvist var ordförande i den extra styrelse som bildades inför förhandlingarna om en avveckling av IFK Vårgårda och dess införlemmande i Vårgårda IF, samt återtagande av det ursprungliga föreningsnamnet (Vårgårda IK). I den styrelsen fanns representanter från både Vårgårda IF och IFK Vårgårda. När förhandlingarna var klara, i augusti 1941, valdes Tage till ordinarie ordförande.

** Ingvar Gustafsson var ordförande i den interimssytrelse som bildades 1968, inför bildandet av den första huvudstyrelsen 1969.

 

Järnvägsgatan omkr. 1907

Fastigheterna Järnvägsgatan 5 (t.v.) och Järnvägsgatan 3 (t.h.) omkring 1907. Den 7 mars 1920 hölls det första konstituerande mötet med Vårgårda IK i fastigheten Järnvägsgatan 3, som då inrymde, "den tidens", Café Göta. Fastigheten genomgick en första, omfattande, renovering och tillbyggnad 1932. Idag inrymmer fastigheten bl.a. Pizzeria Barri.
Foto via Vårgårda Fotoklubb. 

VIK - verksamhetsbewr. 19 kopia

Från den första verksamhetsberättelsen (1920).

VIK styrelse -50 kopia

Vårgårda IK:s styrelse jubileumsåret 1950 (30 år)
Stående fr.v.: Åke Landin (materialförvaltare), Knut Sandsten (kassör), Lennart Gustavsson (ledamot). Sittande fr.v.: Nils "Huskvarna" Andersson, Sven Bergsten (sekreterare), Holger Alexandersson (ordförande).
Foto via Vårgårda IK:s arkiv. 

Ordförandeskifte 1992
Efter sex år som ordförande för VIK:s huvudstyrelse avgick Per Thimfors (t.h.) vid årsmötet den 25 februari 1992. Han avtackas här av sin efterträdare, Stig Lummander.
Foto: Stig Sjögren

VIK HS 1995

Vårgårda IK:s Huvudstyrelse jubileumsåret 1995 (75 år)
Stående från vänster: Christer Forsmark (suppleant), Per Sjöstrand (vice ordförande), Kent Karlsson (suppleant), Christer Gustafsson (ledamot). Sittande från vänster: Bjarne Rydén (sekreterare), Ronald Hagwall (ordförande), 
Inge Samuelsson (kassör).
Foto: Stig Sjögren

VIK - 75 år, 1995

Vårgårda IK -  75 år 1995
Vid VIK:s 75-årsjubileum 1995 fick denna kvartett mottaga klubbens högsta utmärkelse, bordsstandaret, för minst 25 års förtjänstfullt arbete i klubbens tjänst. Från vänster: Inge Samuelsson, Erland Thorild, Stig Sjögren och Stig Jönsson.
Foto: Vårgårda Fotoklubb 

Bingo -89

Sedan början av 1970-talet har bingo varit en tillförlitlig inkomstkälla för klubben. På bilden, från 1989, ser vi "Bingogeneralen", Inge Samuelsson, som utropare. (Inge tillträdde posten som kassör fär VIK:s Huvudstyrelse 1971 och som sådan även bingoansvarig. Uppdrag som han fortfarande innehar 2016!!)
Foto: Stig Gustavsson

Klubblokal 1991

Den 26 augusti 1988 påbörjades en omfattande om- och tillbyggnad av klubblokalen på Tånga Hed. Invigningen av de nya lokalerna ägde rum den 10 november 1990, i samband med klubbens 70-årsjubileum. Bilden ovan är tagen den 12 december 1991.
Foto: Stig Sjögren 

******************************************************************************************

Som redan framkommit, har FOTBOLLEN varit den dominerande idrotten genom hela klubbens historia. Under "modern tid" har representationslagets seriehemvist mestadels varit div. IV, där man återfanns första gången säsongen 1953-54. Under åren har det blivit fem seriesegrar i div. IV, den senaste 2013. Totalt har det blivit 11 säsonger i div. III. Den senaste 2016, som också blev den mest lyckosamma, innebar serieseger i div. III och avancemang till div. II!
Inför 2014 års säsong bildades även en "klubb i klubben", Vårgårda IK FK, med syfte att bl.a. ge U-lagsspelarna möjlighet att spela i en A-lagsserie.
Damfotboll infördes på klubbens program 1969. Denna "damfotbollsperiod" varade t.o.m. 1986. 2000 återinfördes damfotboll på klubbens program. Inför 2013 års säsong tvingades man dock att dra sig ur seriespelet med A-damlaget på grund av spelarbrist i de aktuella åldersgrupperna. Man har dock fortfarade verksamhet för flickor på ungdomssidan.

Under årens lopp har en mängd olika idrotter förekommit på klubbens program, som: Bandycykelgymnastikgång, ishockeyorienteringsimning och skidor. (Bl.a. började Stig Dahlberg  sin framgångsrika orienteringskarriär i Vårgårda IK.) F.n. (2016) ryms, förutom FOTBOLL, även HANDBOLLBORDTENNIS och en "tynande" FRIIDROTT inom ramen för VIK:s verksamhet.

HANDBOLL infördes på klubbens program 1969. Dessförinnan hade det funnits en klubb, Vårgårda Handbollsklubb, som bedrivit handboll sedan 1959. Den lades nu ned och gick upp i VIK som självständig sektion. Handbollens ”gyllene tid” inleddes säsongen 1982-83, då man blev seriesegrare i div. III. Därefter följde ett antal säsonger i div. II, den senaste 1995-96. 2011-12 uppträdde representationslaget i div. IV. Efter en spännande slutomgång, hamnade laget på andra plats i sluttabellen. Detta räckte för avancemang i seriesystemet, och inför säsongen 2012-13 återfanns laget i div. III. Tyvärr varade denna div. III-sejour endast under en säsong och säsongen 2013-14 var man tillbaka i div. IV, där laget hamnade på en slutlig 3:e plats. Detta visades sig dock räcka för avancemang, då seriesegraren, HF Kropps 2 och 2:an, Husaren HK All Star, valde att inte "gå upp". Senare meddelades dock att VIK inte utnyttja den fördelen, utan lade i stället ned A-laget inför säsongen 2014-15! Som skäl angavs spelarbrist! Men redan säsongen därpå (2015-16) kunde man åter mönstra ett lag för seriespel i div. IV Västergötland. Trots en blygsam slutplacering blev man erbjuden en plats i 2017-18 års div. III, vilket man accepterade.

1954 kom BORDTENNIS med i ”VIK-familjen”. Tidigare hade ett antal föreningar bedrivit bordtennis i Vårgårda, bl.a.: IFK VårgårdaBTK Triangeln   (Vårgårda BTK Triangeln). Under senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet hade klubbens bordtennisverksamhet sin ”storhetstid”, då man bl.a. avancerade till div. II i seriesystemet. Stor galjonsfigur var då Tommy Andersson, som senare nådde stora framgångar i Falkenbergs BTK. Säsongen 2013-14 återfanns representationslaget i div IV. Säsongen 2014-15 resulterade i en överlägsen serieseger i div. IV Södra Västergötland. Tyvärr visade det sig att man inte räckte till i div. III utan det blev omgående respass till 4:an, där man även återfinnsa inför säsongen 2017-18.

FRIIDROTT fanns med redan från starten 1920. Under åren har klubben "fostrat" idrottsmän som: Rune NorbergTommy Holmestrand  ochTore Hedner, vilka samtliga blev svenska mästare, de båda sistnämnda även landslagsmän. Detta dock i andra klubbar. Arenafriidrotten nådde sin höjdpunkt i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Bl.a. blev det serieseger i Distriktsettan 1961. Bland de mest framstående från den här tiden kan nämnas: Calle BengtssonInge Samuelsson, Lars Karlberg, Ingemar Karlberg, Stig Brehag, Åke Johansson, Åke Eriksson, Lars-Bjarne Nygren och Lars Andreasson. Sedan början av 1970-talet har verksamheten fokuserats på löpning, där namn som: Lauri Ollitervo, Rune Larsson, Kjell Sjöberg, Roger Andersson, Tommy Sjöberg och Hans Andersson  varit de mest tongivande. Numera (2016) för klubbens friidrottsverksamhet en tynande tillvaro, med stor risk för nedläggning.

Övriga sidor med anknytning till Vårgårda IK: "Tillfälliga" Tånga Hed,  Tånga Hed,  Tångarinken,  Tångahemmet,  Tångahallen,  HK Beolit,  IK Vårgårdapojkarna,  Vårgårda IK FK, Vårgårda IK - IdrottOnline.

       

Redan då klubben bildades, 1920, fanns cykel med på programmet. Officiellt fanns sporten på klubbens program fram till årsmötet 1943, då man beslutade slopa cykelsektionen. Bilderna visar ett par av klubbens cyklister omkring 1940; Leif Gabrielsson (till vänster) och Bengt Andersson.
Foton via Vårgårda IK:s arkiv.

Sim 1

Inbjudan till prov för Simborgarmärket 1935, signerad Sven Bergsten. Någon egentlig simsektion har aldrig funnits inom föreningen. Ändå anordnades bl.a. prov för Simborgarmärket några år under 1930-talet. Algutstorps badplats, i Säveån, var platsen för dessa övningar. En spektakulär händelse inträffade när förre storsimmaren, Arne Borg, uppvisningssimmade i Säveån. (Arne Borg var en av världens bästa simmare under 1920-talet, med bl.a. OS-guld 1928 och flera världsrekord på meritlistan.)

Under åren 1941-1944 fanns inom klubben även en gångsektion. Gång hade blivit populärt under krigsåren och överallt i landet anordnades bl.a. prov för Riksmarschmärket. 1940-41 deltog många människor också i Folklandskampen mellan Sverige och Finland.


Till vänster:  Deltagarmärke i Folklandskampen mot Finland 1940-41. Till höger: Riksmarschmärket i brons. (Märkena har vi lånat av Valdemar Andersson.)
Foto: Stig Sjögren

Orientering 1940

Nybörjarkurs i orientering omkring 1940. Torbjörn Nilsson (t.v.) instruerar Gunnar Hagman. Redan då klubben bildades, 1920, hade orientering funnits på klubbens program. Då ingick orienteringen i den "allmänna idrotten" (friidrotten). Först 1938, då Svenska Orienteringsförbundet bildades, blev man "självständiga". Orientering fanns på VIK:s program fram till årsmötet 1943.
Foto via Rune Lindström.

Skid 1

Skidor fanns på klubbens program fram till årsmötet 1943, då cykel-, orienterings- och skidsektionerna lades ned. Bilden tagen i samband med en klubbtävling omkring 1942. Från vänster: Carl-Hugo Christensson, Astrid Sandersson, Rune Lindström, Margit Kempe, Siv Sonnerberg, Eivor Engström, Stina Svensson, okänd.
Foto via Rune Lindström.

A-lag i bandy 1945

Vårgårda IK:s "bandykrigare" omkring 1945
Stående från vänster: Torsten Carlsson, Göte Aronsson,  Rune Lindström, Carl-Hugo Christensson, Ragnar Berg, Percy Malm, Nils Casserblad. Knästående från vänster: Karl-Erik Aronsson, Lennart Nyberg, Sven Berg, Rune Ekman, Bertil Edvardsson, Henry "Lången" Östling.
Foto via Rune Lindström.

VIK blev seriesegrare i Norra Älvsborgsserien 1944-45 och i Västra Älvsborgsserien 1947-48. Bandy hade införts på programmet inför säsongen 1936-37. Efter säsongen 1947-48 lade VIK ned bandyverksamheten. De flesta spelarna, och ledarna, bildade då en "egen" bandyklubb, Vårgårda Bandyklubb, som verkade fram till mitten av 1950-talet.

Gymnastik -56, 2

Under Ryttarolympiaden, i Stockholm 1956, höll en kvinnlig gymnastiktrupp från Västergötlands Gymnastikförbund en uppskattad uppvisning på Stockholm Stadion. På bilden ser vi VIK:s representanter i truppen poserande utanför Stadion. Från vänster: Aina Andreasson, Gunvor Johansson, Inga Johansson, Karin Arnmarker, Siv Andersson, Britta Christensen, Inga-Maj Sjögren,  Lisa Knutsson, Inga-Lisa Andreasson.
Foto via Inga-Maj Larsson.

Gymnastik infördes officiellt 1936. Syftet var då att främst att aktivera fotbollspelarna under vinteruppehållet. Som ledare engagerades Erik Kvick, etablerad tävlingscyklist och dito brottare. Någon större succé verkar inte detta ha blivit, utan verksamheten gick på "sparlåga" fram till 1949, då verksamheten återupptogs. Nu med en manlig och en kvinnlig avdelning. Då Gullhögskolans idrottshall  stod klar, 1959, löstes med ens de tidigare lokalproblemen. Den manliga gymnastiken upphörde under 1973, och 1994 var det definitivt slut även med den kvinnliga gymnastiverksamheten sedan Friskis & Svettis  vuxit sig allt starkare på orten och lockat allt större skaror.

VIK A-pojkar -69 kopia

Vårgårda IK:s lag i GP-Puckens regionsfinal i ishockey för A-pojkar 1969
Matchen spelades på Tångarinken. Stående från vänster: Lagledare Per "Pelle" Sjöstrand, Lars Johansson, Mats Åhman, Bengt-Göran Andersson (Stenbäcken), Rolf Andersson, Bengt-Göran Hagman, Thomas "Bota" Engebratt, lagledare Allan Larsson. Knästående från vänster: Kenneth Thorild, Kent Johansson, Stig-Olof "Stickan" BergTore Andersson (Stenbäcken), Leif Andersson, Arne Hallner, Björn "Nallen" Ekman.
Foto: Jörgen Åhman

Ishockeyn kom med i "VIK-familjen" 1968, då Vårgårda Ishockeyklubb lades ned och gick upp som självständig sektion i Vårgårda IK. 1983 lämnade ishockeysektionen VIK och bildade i stället Vårgårda Hockey Club.

A-lag i ish. 1977-78

Vårgårda IK:s A-lag i ishockey säsongen 1977-78
Bakre raden från vänster: Lagledare Ingemar "Flinta" Carlsson, Anders "Fido" Gustafsson, Leif Johansson, Mats Åhman, Alf Norberg, Klas-Göran Andersson, Christer Johansson, Michael "Osten" Carlsson, Allan Larsson. Främre raden från vänster: Ove "Pysen" Beutler, Arne Persson, Tomas Knutsson, Bo Kjellson, Per-Ola Johnsson, Per "Pelle" Kjellson, Tomas "Tuben" Karlsson, Mikael Berg. 
Foto: Carl-Olof Redin  

Åren 1968-1983 spelade Vårgårda IK:s representationslag 15 säsonger i Västergötlands Ishockeyförbunds seriesystem. Som bäst blev laget 2:a i div. IV; 1971-72 och 1976-77.

Bordtennisstyrelse 1970

 Som framkommit ovan, kom bordtennis med på VIK:s program 1954. Här ser vi sektionens styrelse 1970. Från vänster: Kent Karlsson (ledamot), Arne Åhman  (ordförande), Tage Boring  (kassör), Håkan Ervegård (sekreterare). Kent Karlsson och Håkan Ervegård var även aktiva bordtennisspelare. Håkan Ervegård var dessutom aktiv fotbollsspelare, med bl.a. spel i klubbens representationslag under 1970-talets första hälft.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Tommy A. -70

 Tommy Andersson, klubbens bäste bordtennisspelare genom tiderna.1971 blev han klubbens förste SM-medaljör någonsin, då han erövrade silvermedaljen i singel vid JSM. Bilden från år 1970.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Bordtennis  2003

Vårgårda IK:s seriesegrande bordtennislag, i div. VI S/V Västergötland, 2002-03.
Stående från vänster: Johan Davidsson, Kent-Göran Davidsson, Mikael Berg. Knästående från vänster: Mattias Berg, Jan-Peter Dalenhag, Tomas Andersson. Bilden är tagen utanför Tångahemmet.
Foto: Stig Sjögren

VIK BT, seriesegrare 2014-15

Vårgårda IK:s seriesegrande bordtennislag, i div. IV Södra Västergötland, 2014-15.
Från vänster: Peter Thorild, Martin Dahlberg, Alexander Asservik och Fredrik Johansson
Foto via Vårgårda IK:s bordtennissektion. 

Ulrik 1989

Denna fartfyllda bild på Ulrik Berg, från en match i Sporthallen mot HK Guldkroken år 1989, får representera VIK:s handbollsverksamhet, som inleddes 1969.
Foto: Björn Emanuelsson

Handbollsjuniorer  1972

Vårgårda IK:s DM-segrande handbollsjuniorer 1972
Stående från vänster: Marcus Aldén, Anders Larsson, Christer Johansson, Jan Andersson, Sören Andersson, Sören Hermansson (Renulf), lagledare Evert Strandberg. Knästående från vänster: Christer Lindberg, Tore Andersson (Stenbäcken), Björn "Nallen" Ekman, Tomas Knutsson, Stig-Olof "Stickan" Berg, Anders Lönn.
Foto via Bengt Johnsson.

A-lag handboll 72-73

Vårgårda IK:s A-lag i handboll, säsongen 1972-73
Stående från vänster: Jörgen Abrahamsson, Tore Andersson (Stenbäcken), Nils-Gunnar "Mannen" Svantesson, Sören Hermansson (Renulf), Christer "Killing" Johansson, lagledare Evert Strandberg. Knästående från vänster: Sören Andersson, Björn "Gubben" EkmanBengt-Göran Andersson (Stenbäcken), Birger Lundell, Per-Ola Johnsson, Bengt-Göran "Bebben" Berg.
Foto via Evert Strandberg.

Säsongen 1972-73 kom Vårgårda IK på 7:e plats i div. IV Västergötland-Bohuslän. Lysekils HK vann serien.

A-lag handboll 1982-83, färg kopiera

Vårgårda IK:s seriesegrande handbollslag i div. III Västergötland Västra 1982-83
Bakre raden från vänster: Mats Karlsson, Leif "Tesen" Johansson, Mikael "Räka" Svensson, Christer Falk, Dennis Wennström, Anders "Fido" Gustafsson, Michael Thorild. Mellanraden från vänster: Lennart Gustavsson, Anders "Danne" Gustafsson (Stenbäcken), Per Bengtsson, tränare Hans-Åke "Taxen" Erixon, Stefan Andersson, lagledare Christer Forsmark. Främre raden från vänster: Mika Eklund, Micael Carlman, Mikael Falk, Åke Santesson (Thimfors), Pontus Riis, Niclas Silversved, Peter Thorild. 
Foto: Ari Eklund

Handbollsjuniorer 1987

Vårgårda IK:s DM-segrande handbollsjuniorer 1987
Stående från vänster: Anders Berg, Pierre Hedberg, Carl-Johan Emanuelsson, Stefan Flink, Claes Martinsson, Peter Hafström, lagledare Erland Thorild. Knästående från vänster: Tränare Hans Lewinson, Ulrik Aronsson, Peter Nyström, Ronny Ekman, Per "Tånga-Per" Johansson.
Foto: Stig Sjögren

A-lag handboll mars 1996

En VIK-uppställning i handboll säsongen 1995-96 (12 mars 1996)
Bakre raden från vänster: Lagledare Erland Thorild, Andréas Palmgren, Jonas Jonsson, spelande tränaren Torbjörn "Lurken" Johansson, Claes Åhman, Ulrik Berg, lagledare Mikael "Räka" Svensson. Främre raden från vänster: Per "Tånga-Per" Johansson, Peter Hafström, Dan-Inge Fäldt, Stefan Andersson, Emil Karlsson, Micael Carlman, Perarne Hafström.
Foto: Ulf Lofterud

Vårgårda Idrottsklubb

Under åren 1983-1996 spelade Vårgårda IK totalt 12 säsonger i handbollens div. II. Bästa placeringen (5) uppnåddes under säsongen 1995-96. Säsongen 2013-14 återfanns klubbens representationslag i handboll i div. IV Västergötland. Den 3:e plats som där uppnåddes räckte för avancemang till div. III. Man valde dock att dra ur laget från seriespelet inför säsongen 2014-15. Som skäl angavs spelarbrist! Redan säsongen därpå (2015-16) kunde man dock åter mönstra ett lag för spel i div. IV Västergötland.

A-lag i handboll 1998

En VIK-uppställning i handboll säsongen 1997-98 (9 januari 1998)
Bakre raden från vänster: Lagledare Christer Forsmark, Anders Tiensuu, spelande tränaren Torbjörn "Lurken" Johansson, Jonas Jonsson, Andréas Palmgren, Bjarne Gullbekk, lagledare Mikael "Räka" Svensson. Främre raden från vänster: Stefan Andersson, Mikael Carlman, Peter Nyström, Mikael Wedin, Jörgen Johansson, David Davidsson, lagledare Ralf Kempe.
Foto: Ulf Lofterud

Säsongen 1997-98 kom Vårgårda IK på 6:e plats i div. III Västsvenska Norra. IFK Hammarö vann serien.

Se även "handbollssidorna" om: Vårgårda Handbollsklubb
Handbollsklubben Beolit  och Idrottsklubben Vårgårdapojkarna.

Klubbmatch -67

Klubbmatch i friidrott, på Tånga Hed, 1967 mellan Vårgårda IK och SC Urania, från Hamburg. Löparna på 400 m "pustar ut" efter loppet. För VIK:Stig Brehag  (t.v.) och Gusten Anderzén (t.h.).
Foto: Håkan Håkansson


Friidrott fanns med på klubbens program redan från starten 1920, men tog ordentlig fart först då den nya idrottsplatsen stod klar i början av 1950-talet. Från omkring 1955 och ca tio år framåt stod arenaidrotten på topp. Vid början av 1970-talet blev verksamheten mer inriktat på långlöpning. Numera (2016) för Friidrottssektionen en mycket tynande tillvaro, med stor risk för nedläggning.

KL, lag 1971

 Framgångsrik löpartrio 1971, med bl.a. lagsegrar i: TIF-terrängen, DM 
10 000 m och Kullingsloppet (bilden). Från vänster: Roger AnderssonLauri Ollitervo och Rune Larsson.
Foto: Lennart Sylvén 

Kullingsloppet -81

Starten har gått för det sista Kullingsloppet i löpning 1981, från Tånga hed. Längst till vänster, med nr. 210, Erik Östbye, Solvikingarna samt VIK:arna Rune Larsson (nr. 15) och Bert Larsson (nr. 30).
Foto: Stig Sjögren

Kullingsloppet var ett löptävling, som gick mellan Herrljunga och Vårgårda, med omväxlande start- och målplats i de båda orterna. Loppet pågick, utan avbrott, under åren 1966-1981. Arrangörer var friidrottssektionerna i Herrljunga SK och Vårgårda IK. Kullingsloppet hade även en "vintervariant" (skidåkning) som pågick under åren 1966-1987, där OK Kullingshof  och Herrljunga SK:s Skid och Orienteringssektion stod för arrangemanget. På grund av snöbrist kunde endast 10 lopp genomföras under de aktuella åren.

VårgårdaRuset -08

Starten har gått för det sista VårgårdaRuset 2008. I mitten, med nr. 30, syns loppets segrare, Peter Gross, Hässelby SK. VårgårdaRuset, som var ett samarrangemang mellan Vårgårda IK:s friidrottssektion, OK Kullingshof och IF Friskis & Svettis Vårgårda, pågick 1998-2008.
Foto: Hasse Sjögren

     

Hans Andersson (t.v) och Roger Andersson. Två av klubbens mest framgångsrika friidrottare genom tiderna. På Hans´meritlista finns bl.a. ett "dussintal" DM-tecken på distanser från 3000 m inomhus till halvmarathon, vilka erövrats under åren 1992-2003, Götalandsmästerskap på halvmarathon 1998 samt VSM-silver i terräng 2001 (M35). Roger har under åren 1965-2004 bl.a. vunnit sex DM-titlar i olika klasser.

Bilden på Hans (t.v.) är från GöteborgsVarvet 1995. T.h. ser vi Roger spurta mot mål i GöteborgsVarvet 1989. 
Foton via Vårgårda IK:s arkiv.

                    

 Utgivna jubileumsskrifter etc. om Vårgårda IK.

 

Fotbollsbilder

A-lag  1927-28

Vårgårda IF:s A-lag 1927
Bakre raden från vänster: Gunnar Johannesson, Ivan Jonsson (Jarborg), Nils "Huskvarna" Andersson, Eric Sjöstrand, Gunnar Polhammer.
Mellanraden från vänster: Gustav Hall, Folke Bergsten, Karl Fasth.
Främre raden från vänster: Elof "Luffe" Kempe, Severin Fasth, Elis "Kanon" Andersson.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Säsongen 1927-28 var första säsongen klubben deltog med ett lag i seriespel, anordnat av Västergötlands Fotbollförbund. Man deltog i en serie som kallades Västgötaserien div. III C och som, förutom Vårgårdas och Fristads A-lag, bestod av reservlag från Borås och Mark. IFK Borås vann serien. Vårgårda hamnade på 5:e plats bland de åtta deltagande lagen. Säsongen 1928-29 blev Vårgårda seriesegrare och kvalificerade sig därmed för spel i den högre Älvsborgsserien.

B-lag 1927

Vårgårda IF:s B-lag 1927
Bakre raden från vänster: Åke Svensson, Nils Magnusson, Folke Olsson, Sigvard Nyqvist, Gustav Thorild. Mellersta raden från vänster: Georg Forsberg (Hermansson), Nils Thorild, Åke Kempe. Främre raden från vänster: Karl Andersson, Einar Sjöstrand, Erland Österberg.
Foto via Vårgårda Fotoklubb.

A-lag 1929-30

Vårgårda IF:s A-lag 1929-30 
Bakre raden från vänster: Gunnar Polhammer, Melker Karlsson, Folke Olsson, Eric Sjöstrand, Åke Österberg. Mellanraden från vänster: Kjell Johansson, Folke Hagberg, Gustav Thorild. Främre raden från vänster: Eugen Hagwall, Severin Fasth, Karl Fasth.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Säsongen 1929-30 kom laget på 3:e plats i Älvsborgsserien. Skene IF vann serien.

Bilden är tagen framför den första omklädnings- materialpaviljongen, som låg i området mellan nuvarande B-planen och Tångavägen, ungefär i höjd med nuvarande Tångavägen 11-13.

Vårgårda Idrottsklubb

Teckning, utförd av Sven Bergsten  1930, som visar A-lagets matchdräkt under "VIF-tiden". (1938 utbyttes de blå byxorna mot vita dito.)

A-lag 1931-32

Vårgårda IF:s A-lag 1931-32
Stående från vänster: Karl Fasth, Kjell Johansson, Nils "Huskvarna" Andersson, Ivar Olsson, Gunnar Polhammer, Erland Österberg, Eric Sjöstrand, Gustav Thorild. Knästående från vänster: Eugen Hagwall, Bertil "Bryggarn" Albertsson, Georg Hagwall.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Säsongen 1931-32 kom laget på 7:e plats i Älvsborgsserien. Skene IF blev seriesegrare.

A-lag 1939

Vårgårda IF:s A-lag den 7 maj 1939, efter match mot Herrljunga SK
Bakre raden från vänster: Nils "Huskvarna" Andersson, Kjell Johansson, Knut Sandsten, Bernt Johansson, Lars Nyberg, Gustav Adolf Westlund, Åke Landin, Eugen Hagwall. Mellanraden från vänster: Fritjof Larsson, Roy Jonsson, Gunnar Ottosson. Främre raden från vänster: Knut Englund, Holger Alexandersson, Sven Holmestrand.
Foto via Vårgårda IK arkiv.

Säsongen 1938-39 kom laget på 5:e plats i Södra Elitserien. Mariedals IK vann serien. 

A-lag omkr. 1943

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från omkring 1943
Från vänster: Rune Ekman, Erik Fasth, Roy Jonsson, Percy Malm, Carl-Hugo Christensson, Arthur Larsson, Stig Alexandersson, Gösta Aronsson, Roland Jonsson, Ingvar "Snabbis" Karlsson, Knut Sandsten.

Säsongen 1942-43 kom Vårgårda IK på 8:e plats (av nio lag) i Södra Västgötaserien. Lerums IS vann serien.

Säsongen 1943-44 kom Vårgårda IK på 2:a plats i Norra Älvsborgsserien. Lagmansholms IF vann serien.

Från hösten 1941 infördes ny matchdräkt av "Arsenal-modell", som bestod av: Vit skjorta med röd pullover, vita byxor och röd/vita strumpor. Omkring 1945 byttes den röd/vita "överdelen" mot en helröd tröja, vilket fortfarande gäller.

Fotot är från en inramad tavla, som skänkts av Gunvor Flink.Tavlan ingår numera i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskaps samlingar.

Juniorlag 1947

Vårgårda IK:s juniorlag 1947
Stående från vänster: Lagledare Sven Bergsten, Conny Kempe, Sture "K A" Andersson, Börje Carlsson, Säve Eliasson, Gunnar "Sillanpä" Andersson, Bertil "Jonas" Johnsson. Knästående från vänster: Rune "Emil" Nordström, Arne "Påsket" Bengtsson, Bengt "Kludd" Johansson, Roland Thorild, Åke "Blekingefyndet" Malmsten.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv

A-lag 1949 II

Vårgårda IK:s A-lag hösten 1949
Stående från vänster: Thure Kindgren, Henning Wessberg, Erik Svensson,Bertil Andersson (Stenbäcken), Oscar Rothenberg, Gustav Adolf Westlund, Kjell Johansson. Knästående från vänster: Ragnar Berg, Roland Jonsson, Rune Ekman, Arne Johansson, Gösta Aronsson, Arne Hildingh.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv. 

Vid våromgångens slut 1950, stod laget som seriesegrare i Södra Elitserien. Efter kvalsegrar mot Tranemo IF var laget klart för spel i Södra Västgötaserien 1950-51.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv

B-lag 1952

Vårgårda IK, en B-lagsuppställning från säsongen 1952-53 (28 september 1952) 
Stående från vänster: Lagledare Gustav Adolf Westlund, Thure "Pjatten" Friberg, Sture "KA" Andersson, Egon "Pôtta" Kempe, Folke Bergendahl, Gösta Aronsson, Åke Landin. Knästående från vänster: Sven-Olof Hallner, Göran Bergendahl, Hasse Ekman, Erik Svensson, Rune "Sôffi" Johansson.
Foto via Benny Vinberg.

A-lag 1953, 25 maj

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från säsongen 1952-53 (25 maj 1953)
Stående från vänster: Torsten Berg, Conny Kempe, Rune Berg, Leif Larsson, Egon Pôtta" Kempe, Henning Wessberg, lagledare Holger Alexandersson. Knästående från vänster: Ragnar Berg, Roland Jonsson, Rune Ekman Gösta Aronsson, Allan Jansson.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Bilden är tagen ute på Tånga hed, ungefär mittemot Tångahemmet, där en provisorisk plan  anlagts. Denna plan användes under den tid arbetet med den nya idrottsplsatsen pågick. Efter 1952-53 års säsong återfanns VIK på 2:a plats i Södra Västgötaserien, vilket räckte för avancemang till div. IV. Så högt upp i seriespelet hade man tidigare aldrig spelat. Debuten i div. IV ägde rum den 9 augusti 1953, då man tog emot IFK Tidaholm på den nya planen på Tånga Hed  (nuvarande B-planen). Denna div. IV-sejour varade dock endast en säsong, då laget hamnade på 10:e, och sista plats, i div. IV Västergötland 1953-54.


A-lag 1957 kopia

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från hösten 1957
Stående från vänster: Tränare Yngve Andersson, Erik "Plåtis" Andersson, Ove JohanssonAllan JönssonBertil "Kinna" Andersson (Stenbäcken),  Lars-Olof Hafström, Stig Jönsson, lagledare Thure Kindgren. Knästående från vänster: Rolf Berg, Herbert Andersson, Rune Ekman, Alf Persson, Lennart Martinsson.
Foto: B. Hallin

Säsongen 1957-58 kom Vårgårda IK på 4:e plats i div. IV Västergötland Södra. Viskafors IF vann serien. Under den här säsongen möttes lagen tre gånger (höst 1957, vår 1958 och höst 1958). Detta för att kommi "i fas" inför 1959, då det blev spel under vår/höst för lagen i div. I - IV.  

A-lag 1959

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från 1959 (11 oktober 1959)
Stående från vänster: Tränare Yngve Andersson,  Ove Johansson, Ove "Magra-Ove" Johansson, Erik "Plåtis" Andersson,  Allan Jönsson, Lennart Martinsson, Per-Ola Christensson,  Rune Ekman. Knästående från vänster:  Rolf Berg, Stig Johansson, Hasse Bard, Alf Persson,  Stig Jönsson.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Bilden visar VIK:s laguppställning i säsongens sista match, mot Älvängens IK. Tack vare segern (2-0) i den matchen kunde kontraktet säkras för fortsatt spel i div. IV. Wargöns SK vann serien (div. IV Västergötland Västra).

A-lag 1960 kopia

Vårgårda IK:s A-lag hösten 1960
Stående från vänster:  Ove Johansson Allan Jönsson, Ove "Magra-Ove" Johansson, Stig Polhammer, Frank "Sanny" Jacobsson  (spelande tränare), Per-Ola Christensson. Knästående från vänster: Stig Johansson, Rolf BergRune Ekman, Alf Persson, Lennart Martinsson.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

1960 kom Vårgårda IK på 2:a plats i div IV Västergötland Västra. Skara IF vann serien.

P16 -60

Vårgårda IK:s seriesegrande A-pojkar (P16) 1960 
Stående från vänster: Hans Nygren, Dennie Olsson, Bengt Mannerstål, Raymond Nygren, Evert Strandberg, Kenny Ekelund, lagledare Herman Klingler. Knästående från vänster: Rune Jerråker, Egon Strandberg, Per-Allan Bjursell, Jörgen Sandsten, Nils-Gunnar "Mannen" Svantesson.
Foto via Inger Bjursell.

B-lag 1962, 2

Vårgårda IK:s seriesegrande B-lag 1962
Stående från vänster: Lagledare Tage Larsson, Sture Åhman, Bengt Mannerstål, Allan Larsson, Jan Yngve, Lennart Pettersson (Bahlman), Per-Uno "Pua" HafströmEvert Strandberg, lagledare Göte Andreasson. Knästående från vänster: Yngve Ervegård, Bill Bergström, Kenny Ekelund, Ove "Pysen" Beutler, Leif "Luffe" Björnsson, Jörgen Sandsten, Alf "Jocke" Johansson, Hans Nygren.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Vårgårda IK:s A-lag vid höstomgångens slut 1965
Stående från vänster: Nils-Gunnar "Mannen" Svantesson, Allan Jönsson, Stig Helgesson, Göte Larsson, Stig Johansson, Allan Larsson och lagledaren Tage Larsson. Knästående från vänster: Yngve Ervegård, Alf "Jocke" Johansson, Lars-Björne Johansson, Bernt "Lillen" Helgesson och Rolf Berg.
Bilden är från ett klipp i Elfsborgs Läns Tidning.

1965 kom Vårgårda IK på 2:a plats i div. V Södra Västgötaserien, vilket räckte för avancemang till div. IV. Svenljunga IK vann serien.

A-lag 1967 kopiera

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från 1967
Stående från vänster: Lagledare Tage Larsson, Stig Helgesson, Allan Jönsson, Stig Johansson, Yngve Blomfeldt, Göte Larsson, Lennart Bahlman. Knästående från vänster: Rolf Berg, Alf "Jocke" Johansson, Lars-Björne Johansson, Bernt "Lillen" HelgessonEvert Strandberg, Allan Larsson.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

1967 kom Vårgårda IK på 5:e plats i div. IV Västergötland Västra. Fristads GoIF vann serien.

B-lag 1967

Vårgårda IK, en B-lagsuppställning från 1967
Stående från vänster: Lagledare Anders "Herman" Johansson, Christer "Berra" Johansson, Sture Åhman, Stig Helgesson, Björn "Gubben" Ekman, Ulf Larsson, Stig Jönsson. Knästående från vänster: Hans Nygren, Per-Uno "Pua" HafströmOve "Pysen" BeutlerPer "Pelle" Sjöstrand, Jörgen Andersson (Lofterud), Anders Olsson.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

P16 - 70

Vårgårda IK:s DM-segrande P16-lag 1970
Stående från vänster: Per "Pelle" Sjöstrand, Kennet Hjelm, Jan Bertilsson, Björn "Nallen" Ekman, Bengt-Göran Andersson (Stenbäcken), Mats Åhman, Jan Johansson, Christer Johansson, lagledare Erland Thorild. Knästående från vänster: Marcus Aldén, Arne Hallner, Rolf Andersson, Tore Andersson (Stenbäcken), Stig-Olof "Stickan" Berg, Kenneth Thorild. 
Foto: Kjell Andersson

(Tre av lagmedlemmarna blev sedermera allsvenska spelare: Bengt-Göran Andersson (Stenbäcken) och Tore Andersson (Stenbäcken) i IF Elfsborg samt Stig-Olof "Stickan" Berg i Örgryte IS.)

A-lag 1972

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från 1972
Stående från vänster: Lagledare Erland Thorild, lagledare Per "Pelle" SjöstrandMarcus AldénOve Johansson, Jan Carlson, Håkan Ervegård, Christer "Killing" Johansson, Stig Bertilsson. Knästående från vänster:Rolf Berg, Tore Bertilsson, Björn, "Nallen" Ekman,  Tore Andersson (Stenbäcken), Arne Hallner, spelande tränaren Lennart Anderberg, Stig Johansson.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

1972 kom Vårgårda IK på 3:e plats i div. V Falköpingsgruppen. Falköpings BK vann serien.

A-lag 1973

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. V Södra Skaraborg 1973
Stående från vänster: Lagledare Per "Pelle" SjöstrandOve JohanssonBjörn "Gubben" EkmanTore Bertilsson, Björn "Nallen" Ekman, Håkan Ervegård, Yngve Ervegård, Leif Östling, lagledare Erland Thorild. Knästående från vänster: Marcus Aldén, Stig Johansson, Arne Hallner, Lars-Björne Johansson, Bengt-Göran "Bebben" Berg, spelande tränaren Lennart Anderberg.
Foto: Jan Järrnmark

A-lag 1974

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. IV Västergötland Västra 1974
Stående från vänster: Lagledare Per "Pelle" Sjöstrand, Christer "Killing" Johansson, Björn "Nallen" Ekman, Arne Hallner, Tore Bertilsson, Bo Krall,Björn "Gubben" Ekman, Jan Bertilsson, Lars-Björne Johansson, lagledare Erland Thorild. Knästående från vänster: Bengt Anderzén, Stig-Olof "Stickan" Berg, Stig Johansson, spelande tränaren Lennart Anderberg, Bernt "Lillen" HelgessonMarcus AldénOve Johansson.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Vårgårda Idrottsklubb

2016 gjorde Vårgårda IK sin 11:e säsong i fotbollens div. III. Tidigare säsonger i "3:an": 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1994, 1999, 2014 och 2015. Redan under den andra div. III-säsongen (1976) var det ytterst nära att det blivit serieseger. Man fick dock "ge sig" mot Västra Frölunda IF, som var motståndare i sista spelomgången.

A-trupp 1977

Vårgårda IK:s A-trupp 1977 (3:e div. III-säsongen)
Stående från vänster: Lagledare Per "Pelle" Sjöstrand Björn "Nallen" Ekman, Samuel Lundgren, Stig-Olof "Stickan" Berg, Kenneth Thorild, Börje Hansson, Arne Hallner, Tore BertilssonLars-Björne Johansson, Toni Gustafsson, tränare Lennart Wassholm. Knästående från vänster: Per "Pelle" Kjellson, Bengt-Göran "Bebben" Berg, Per Larsson, Bernt "Lillen" Helgesson, Mikael Berg, Bertil Johansson, Marcus Aldén.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

1977 kom Vårgårda IK på 4:e plats i div. III Sydvästra Götaland. Hovås IF vann serien.

C-lag 1978

Vårgårda IK, en C-lagsuppställning från 1978
Stående från vänster: Lagledare Lars-Erik "Botte" ErikssonPer-Uno "Pua" Hafström, Yngve Ervegård, Mikael Kjell, Sven-Olof Svensson, Jan-Erik Andersson, Per-Axel "Pelle" Anderzén. Knästående från vänster: Anders "Danne" Gustafsson (Stenbäcken), Hans-Åke "Taxen" Erixon, Arne Svanberg, Jan Bertilsson, Hans-Ove "HOA" Aronsson.
Foto via Christer Gustafsson.

A-lag 1979

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. IV Västergötland Västra 1979
Stående från vänster: Lagledare Per "Pelle" Sjöstrand, Bo Jönsson (Kempe), Tore Bertilsson, Leif Andersson, Mikael Berg, Kenneth Thorild,Stig-Olof "Stickan" BergLars-Björne Johansson, lagledare Christer "Killing" Johansson. Knästående från vänster: Per Larsson, Per "Pelle" Kjellson, Bertil Johansson, Börje Hansson, spelande tränaren Sven Andersson, Marcus Aldén
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

A-lag 1980 kopia

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från hösten 1980 (5:e div. III-säsongen)
Stående från vänster: Lagledare Per "Pelle" Sjöstrand, biträdande lagledare Conny Ragnarsson, biträdande lagledare Christer "Killing" Johansson, Kenneth Thorild, Bertil Johansson, Bo Jönsson (Kempe), Arne Hallner, Tore Bertilsson, Mikael Berg. Knästående från vänster: Per Larsson, Kenneth Aronsson, Håkan "Hacke"  Andersson, Bo Kjellson, Anders Samuelsson, spelande tränaren Sven Andersson, Per "Pelle" Kjellson, Leif Flodin.
(Notera Tångarinken i bakgrunden.)
Foto: Ari Eklund

1980 kom Vårgårda IK på 8:e plats i div. III Mellersta Götaland. Norrby IF vann serien.

A-lag 1981 kopia.2 jpg

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från våren 1981 (6:e div. III-säsongen)
Från vänster: Leif Andersson, spelande tränaren Sven Andersson, Tore Bertilsson, Gabor Hacker, Per "Pelle" Kjellson, Bertil Johansson, Kenneth Thorild, Mikael Berg, Bo Kjellson, Bo Jönsson (Kempe), Carl-Johan Larsson.
(Bilden är tagen inför en träningsmatch mot IF Heimer i samband med träningslägret i Bulgarien den 21-28 mars 1981.)
Foto: Stig Sjögren

1981 kom Vårgårda IK på 11:e plats i div. III Nordvästra Götaland och blev därmed degraderade till div. IV inför säsongen 1982. IK Oddevold vann serien.

A-lagstrupp 1983

Vårgårda IK:s A-trupp 1983
Stående från vänster: Carl-Johan Larsson, Robert Lindgren, Mikael Berg, Bo Jönsson (Kempe), Mikael Falk, Arne Hallner, Hans-Jörgen "Aba" Abrahamsson, Gabor Hacker, Stefan "Ise" Karlsson, tränare Leif Hansson. Knästående från vänster: Lagledare Per "Pelle" Sjöstrand, Håkan "Hacke" Andersson, Michael "Môen" Johansson, Pontus Berg, Börje Hansson, Per "Pelle" Kjellson, Tomas Johansson.
Foto: Ari Eklund

1983 kom Vårgårda IK på 5:e plats i div. IV Västergötland Västra. Wargöns IK vann serien. 

A-lag 1987

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från 1987 (19 september)
Stående från vänster: Tränare Tore Stenbäcken, Per-Anders "Pelle" Svensson (Borge-Skar), Stig-Olof "Stickan" Berg, Håkan "Hacke" Andersson, Michael "Môen" Johansson, Bo Kempe, Mikael Berg, Dennis Helgesson, lagledare Bernt "Lillen" Helgesson. Knästående från vänster: Peter "Lillis" Johansson, Hans Ingebäck, Per "Pelle" Kjellson, Jörgen Henriksson, Sören Nordqvist, Robert "Robban" Elgblad, Peter Berg, Christian Svensson.
Foto: Ari Eklund 

1987 kom Vårgårda IK på 11:e plats i div. IV Västergötland Västra med endast 12 ihopspelade poäng, av 44 möjliga, och blev därmed degraderade till div. V. Förvånande, med tanke på den, på pappret, relativt starka spelartruppen man förfogade över. IFK Trollhättan vann serien.

P16 - 87

Vårgårda IK:s DM-segrande P16-lag 1987
Stående från vänster: Lagledare Tomas "Tuben" Karlsson, Mats Persson, Thomas Andersson, Mattias Gustafsson, Mathias Silversved, Peter Fogel, Dennis Helgesson, Martin Karlsson, tränare Jan-Anders Johansson. Knästående från vänster: Rickard Yngve, Niclas Olofsson, Mattias Hägg, Björn Samuelsson, Patrik Herbertsson, Christoffer Heleander, Mattis Granli, Johan Lepp, Christian Svensson.
Foto: Jesper Eggertsen

(Laget blev även seriesegrare i Borås Ungdomsallians´ Elitpojkserie 1987.)

A-lag 1988

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. V Norra Älvsborg 1988
Stående från vänster: Tränare Leif Andersson, Hans-Jörgen "Aba" Abrahamsson, Mattias Gustavsson, Bo Kempe, Mikael Berg,  Per "Pelle" Kjellson, Jonas Svensson, Dennis Helgesson, lagledare  Bernt "Lillen" Helgesson. Knästående från vänster: Michael "Môen" Johansson, Sören Nordqvist, Robert "Robban" Elgblad, Per-Anders "Pelle" Svensson (Borge-Skar), Martin Dahlberg. Liggande längst fram: Ulrik Berg.
Foto: Stig Sjögren

A-lag 1993

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. IV Västergötland Västra 1993
Stående från vänster: Biträdande tränare Marijan Bosnjakovic, tränare Nils "Tidan" Johansson, Mattias Hägg, Michael "Môen" Johansson, Martin Dahlberg, Bo Kempe, Jonas Svensson, Peter Hafström, Ulrik Berg, Niclas Olofsson, Martin Kauhanen, Johan Jansson, lagledare Mikael Berg, materialförvaltare Bengt Andréasson. Knästående från vänster: Peter Fåglum, Mattias Gustavsson II, Björn Samuelsson, Per-Anders "Pelle" Svensson (Borge-Skar), Dennis Helgesson, Hans-Jörgen "Aba" Abrahamsson, Stefan Andersson.
Foto: Stig Sjögren

A-lag 1998

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. IV Västergötland Västra 1998
Stående från vänster: Lagledare Kenneth Ohlsson, målvaktstränare Sonny Johansson, Tommy Andersson, Patrik Johansson (Alin), Daniel Andersson, Andréas Palmgren, Hans Hermansson, Mathias Blideskog, Stefan Öhman, tränare Lars-Olof Oskarsson, materialförvaltare Bengt Andréasson, okänd "supporter". Knästående från vänster: Johan Öhman (son till Stefan Öhman), Mikael Öhman (med sonen Oscar framför sig), Marcus Öhman (son till Mikael Öhman), Claes Åhman, Jan-Krister Johansson, Jonas Lindquist, Daniel Svensson, Dennis Helgesson, Martin Dahlberg.
Foto: Stig Sjögren

VIK Junior 2000 kopia

Vårgårda IK:s seriesegrande juniorlag 2000
Bakre raden från vänster: Patrik Szabo, Bilgin Aliosman, Per-Arne Holmberg, Marcus Kjellson, Jonas Nilsson. Mellanraden från vänster: Tränare Bo Kempe, lagledare Leif Johansson, Jimmy Eriksson, Sebastian Mattsson, Andreas Andersson, Robert Pehrson, Patrik Johansson, lagledare Benny Mattsson, bitr. tränare Per "Pelle" Kjellson. Främre raden från vänster: Rasmus Thorild, Khadair Jama, Johan Hermansson (Stjerna), Erik Muhire, Christian Bengtsson.
Bilden tagen i samband med Dana Cup i Hjörring, Danmark, i juli 2000.
Foto: PhotoCare 

A-lag 2012, OK

Vårgårda IK:s herrseniortrupp 2012, som bl.a. hemförde en komfortabel serieseger i div. V Nordvästra Västergötland.
Stående från vänster: Eivaz Varghei (ass. tränare), Lars-Petter Björk, Joakim Berg, Linus Krantz, Fidan Tahiri, Amir Tavakol, Alexander Johansson, Christoffer Crabbe, Andreas Berg, Benjamin Hacker, Magnus Blomqvist, Bengt Andréasson (materialförvaltare), Jesper Beutler, Sebastian Friberg, Per-Olov Häggström (tränare). Knästående från vänster: Niklas Eriksson, Ludvig Andersson, Mattias Berg, Christian Bengtsson, Fisnik Tahiri, Boon Kambanulue, Niclas Spring, Adam Kjellson, Samuel Andersson, William Svensson.
Foto: Ulrik Berg

A-lag 2013

Vårgårda IK - seriesegrare i div. IV Västergötland Södra 2013
Här med "segerhattar" efter den sista, och avgörande, matchen mot Brämhults IK den 6 oktober (2-1).
Foto via Vårgårda IK.

Serietabell 2014

Vårgårda IK:s come-back i div. III 2014 blev lycksam, med en slutlig 5.e plats i det förmämliga sällskapet. 2015 blev det "snäppet bättre", då laget hamnade på 4:e plats i div. III Mellersta Götaland. 

VIK P17 Futsal 2015

Vårgårda IK:s DM-segrande P17-lag i futsal 2015
Stående från vänster: Amjad Abdisalam, Akram Abdisalam, Ahmed Abdisalam, Kelly Blomgren, Mattias Martinsson lagledare Perarne Hafström. Knästående från vänster: Alfred Näverstedt, Carl Svensson, Albin Hägg, Tim Bolat, Tui Senbumee.
Foto via Perarne Hafström.

Vårgårda IK, A-lag 2016 (seriesegrare i div. III Mellersta Götaland)
Stående från vänster: Per-Olov "PeO" Häggström (huvudtränare), Anette Larsson (fysioteraput), Stefan Strind (huvudtränare), Samuel Nordqvist, Richard Wartmark, Benjamin Hacker, David Lager, Niklas Eriksson, Daniel Mar Olofsson, Joel Hallenbart, Anton Vilstrup, Ronny Nordström (ass. tränare) och Bo Kempe (lagledare). Knästående från vänster: Bengt Andreasson (materialförvaltare), Joakim Berg, Jonas Aronsson, Ludvig Andersson, Karl-Anton Pettersson, Adam Hägg, Adam Borhammar Wahlin,  och Axel Schill.
Bilden, som är tagen inför säsongen 2016, är från Vårgårda IK:s matchprogram.

 

Se även: Vårgårda IK FK
 

Damlag 1970

Vårgårda IK:s damlag 1970
Stående från vänster: Lagledare Sture Andersson, Inga Hallner, Elisabeth Karlsson, Britt-Marie Norberg, Yvonne Larsson, Eva Johansson, Birgit Andersson, tränare Henry "Lången" Östling. Knästående från vänster: Lena Östling, Thory Engebratt, Gun-Britt Andersson, Ingela "Botilda" Eriksson, Inger Berthou, Ulla-Britt Friberg, Karin Fredriksson, Britt-Marie Johnsson. (Notera Tångarinken i bakgrunden!)
Foto via Ulla-Britt Friberg.

1969 införde VIK damfotboll på programmet. 1971 deltog man för första gången med ett lag i seriespel. 1985 uppnåddes en 2:a plats i div. IV, vilket är den hittills bästa placeringen för ett damlag i VIK. 1986 blev den sista säsongen för denna damfotbollssejour. VIK deltog då med ett lag i seriespel, tillsammans med Sävens BK. Från år 2000 finns damfotboll åter på VIK:s program. (2013 - 2015) endast flickfotboll.)

Damlag 1976

Vårgårda IK:s damlag 1976
Stående från vänster: Birgit Andersson, Susanne Friberg, Inga Hallner, Britt-Marie Friberg. Sittande från vänster: Ulla Johnsson, Elisabeth Karlsson, Gun-Britt Andersson, Kerstin Lundin, Anita Andersson, Lena Andersson. Längst fram från vänster: Britt-Marie Johnsson, Thory Engebratt, Ulla-Britt Friberg.
Foto via Christer Gustafsson.

1976 kom Vårgårda IK på 5:e plats i VFF:s damserie Klass I Södra. Hols IF vann serien.

Vårgårda Idrottsklubb

Thory Engebratt, glad matchvinnare i derbyt mot Hols IF  1976.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Damlag 2007

Vårgårda IK:s damseniortrupp 2007
Bakre raden från vänster: Jessica Ahlqvist, Tina Jonsson, Amanda Jaconelli, Evelina "Lohf" Enevoldsen, Maja Svensson, Andrea Johansson, Ann-Christine "Anki" Yngve, Caroline Ivarsson, Victoria Hellnevi. Mellanraden från vänster: Tränare Mats Olausson, lagledare Jan Hellnevi, Sandra Pettersson, Linda Florén, Tiina Syrjälä, Anna Stenseke, Shafahh Hashemi, Emilia "Millis" Hafström, Emma Lindberg, ass. tränare Benny Lundstedt. Främre raden från vänster: Julia Trevena, Martina Hacker, Terese Syrjälä, Emilia "Linkan" Lindgren, Emelie Olausson, Ida "Aspen" Asplund.
Foto via Mats Olausson.

2007 kom Vårgårda IK på 6:e plats i div. V Trollhättan. Nygård/Lödöse vann serien.

Dam 2009

Glada VIK-tjejer 2009, sedan avancemanget till div. IV blivit ett faktum. Laget kom på 2:a plats i div. V Alingsås, där Ubbhult/Hällingsjö/Sätila hemförde seriesegern. Via kval ordnades sedan avancemanget till div. IV-spel 2010. Det blev ytterligare två säsonger (2011 och 2012) i div. IV. Inför 2013 års säsong drog man sig ur seriespelet p.g.a. spelarbrist!
Foto: Ludvig Johansson/Alingsås Kuriren. 

Uppdaterad: 04 JAN 2018 18:59
Skribent: Stig Sjögren
 Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap  
 Kommunhuset
 447 80 Vårgårda
 Telefon: 0322-62 36 51
 E-post: This is a mailto link 

  

Logga - SISU

Logga Backcountry

Logga Berno Möbler, 2 kopia

Broson

Granab

Bosch Vårgårda

Nöjes konsult i Väst

Pema kommunikationer

Sparbanken Alingsås

Logga VMS

Postadress:
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Kommunhuset
447 80 Vårgårda

Kontakt:
Tel: +46322623651
E-post: This is a mailto link

Se all info