Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Årsmötet 2018 kommer att hållas onsdagen den 7 mars kl. 19.00 i Kullingshofstugan.

Dagordning årsmöte..pdf

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Onsdagen den 8 mars hölls årsmöte med Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap i Kullingshofstugan. Ordföranden, Kenneth Ohlsson, hälsade välkommen till 2017 års årsmöte och förklarade detsamma öppnad. Därefter utlystes en parentation, och en stunds stillhet, för att hedra minnet av medlemmarna: Stig Dahlberg och Ulf Sjögren vilka avlidit sedan förra årsmötet.
Arne Johansson, vid det här laget flitigt anlitad mötesordförande vid WIHS´ årsmöten, utsågs till mötesordförande även denna gång, medan Stig Sjögren skötte protollet. 
Från 2016 års verksamhetsberättelse framgår att Wårgårda IHS åter har haft ett livligt verksamhetsår, som bl.a. innefattat flera s.k. idrottscaféer. Man har också arrangerat en resa till Gislaved, där man bevittnade elitseriematchen i speedway mellan Lejonen och Dackarna. Med anledning av Sveriges Hembygdsförbunds 100-års-jubileum anordnades en mässa på Tånga hed den 17-18 september, till vilken även den idrottshistoriska rörelsen inbjudits. Westgöta Idrottshistoriska sällskap deltog där med en monter som speglade den västgötska idrottshistorien. Tillsammans med Vårgårda hembygdsföreningar bidrog WIHS med en del praktiska göromål. Bl.a. medverkade WIHS vid upp- och nedmonteringen av utställningsmontrarna i Tångahallen och som parkeringsvakter under utställningsdagarna.
Beträffade valen, fick Kenneth Ohlsson fortsatt förtroende som ordförande. I övrigt hade Donald Jignéus bett att få bli entledigad från sin post som styrelseledamot. Han ersattes av Bert Svensson, som tidigare ingått i valberedningen. Vidare ersattes Sten Johansson av Hans Sylvén på den ena revisorsposten. 2017 års styrelse i sin helhet: Kenneth Ohlsson (ordförande), Bertil Hedlund (vice ordförande), Irene Lennstrand (kassör), Stig Sjögren (sekreterare), Allan Andersson, Bert Svensson och Tomas Knutsson (ledamöter) samt Roland Svensson (suppleant). Revisorer: Ing-Marie Eklund och Hans Sylvén med Leif Carlsson som suppleant. Valberedning: Repr. från styrelsen  (sammankallande), Per-Ola Johnsson ocfh Olle Ekman. 
Efter årsmötet berättade OK Kullingshofs "nestor", Sten Johansson, om de fantastiska möjligheterna till träning och motion i Kesberget med omnejd. Sten hade ett särskilt "gott öga" till den "Gula leden", vars tillblivelse är hans verk. 
När Sten talat till punkt äntrade Vårgårda-tjejen, Ebba Åhman, scenen och berättade bl.a. om sina senaste framgångar på friidrottsbanan. Ebba, som tävlar för IK Ymer har under vintern bl.a. blivit bronsmedaljös i mångkamp och 60 m häck bland flickor 15-16 år.

 (Se även årsmötesprotokollet, som finns under "Protokoll".)

Från vänster: Donald Jignéus, avgående styrelseledamot, Arne Johansson, mötesordförande, Sten Johansson, avgående revisor samt friidrottstjejen, Ebba Åhman.
Foto: Stig Sjögren 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Onsdagen den 16 mars höll Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap årsmöte i Kullingshofstugan inför 35-talet närvarande medlemmar. Ordföranden, Kenneth Ohlsson, hälsade välkommen till 2016 års årsmöte och förklarade detsamma öppnad. Därefter utlystes en parentation, och en stunds stillhet, för att hedra minnet av medlemmarna: Åke Gustafsson, Gösta Johansson, Runa Bernemalm och Per-Axel Anderzén vilka avlidit sedan förra årsmötet.
Arne Johansson, vid det här laget flitigt anlitad mötesordförande vid WIHS´ årsmöten, ledde med sedvanlig pondus årsmötet även denna gång.
Från 2015 års verksamhetsberättelse framgår att Wårgårda IHS åter har haft ett livligt verksamhetsår, som bl.a. innefattat flera s.k. idrottscaféer, besök hos föreningar, ett par fotbollsresor, m.m.
Beträffade valen, inträffade inga större "sensationer", utan det blev idel omval på samtliga personer, vars mandattid utgått. Bl.a. blev Kenneth Ohlsson vald till ordförande för 3:e gången. 2016 års styrelse i sin helhet: Kenneth Ohlsson (ordförande), Bertil Hedlund (vice ordförande), Irene Lennstrand (kassör), Stig Sjögren (sekreterare), Allan Andersson, Donald Jignéus och Tomas Knutsson (ledamöter) samt Roland Svensson (suppleant). Revisorer: Ing-Marie Eklund och Sten Johansson med Leif Carlsson som suppleant. Valberedning: Olle Ekman (sammankallande), Bert Svensson och Per-Ola Johnsson.
Efter årsmötet var det dags för kvällens speciella gäster, Per Sjöstrand och Gabor Hacker, att berätta om Vårgårda IK:s verksamhet (med tonvikten på fotbollen) i dåtid och nutid. Åhörarna fick även en inblick i klubbens engagemang med arbetet med att integrera ensamkommande flyktingbarn i klubbens verksamhet. En del av tiden ägnades också åt att förklara sambanden mellan Vårgårda IK, Tångahallen AB, Tånga Fritid AB och Nöjeskonsult i Väst AB. (Se även årsmötesprotokollet, som finns under "Protokoll".)

Årsmöte 2016-03-16, 2

Per "Pelle" Sjöstrand (t.v.) och Gabor Hacker efter "förrättat värv"
Foto: Stig Sjögren.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Årsmöte 2015

Onsdagen den 11 mars 2015 höll Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap årsmöte i Kullingshofstugan inför 35-talet närvarande medlemmar. Efter det att ordföranden, Kenneth Ohlsson, öppnat årsmötet hölls en parentation, och en stunds stillhet, för att hedra minnet efter medlemmarna: Lars Torstensson, Margit Sjögren, Inga-Maj Larsson och Hugo Larsson, vilka avlidit under det gångna året.
Som ordförande under årsmötet utsågs Arne Johansson, som med sin kunskap och rutin snabbt lotsade årsmötesdeltagarna igenom föredragslistan. 
Från WIHS´verksamhetsberättelse kan noteras att Sällskapet haft en livlig verksamhet under 2014. Bl.a har sju s.k. idrottscaféer arrangerats med olika teman, från SM-bandy till "födelsedagskalas" för de medlemmar som under 2014 fyllt: 75 år, 80 år, 85 år, 90 år sam 90 år plus. Sällskapet aktiviteter noterades även från "kommunalt håll" , där man ansåg att WIHS gjort sig förtjänta av "Årets Kulturpris" för 2014.
I övrigt innebar årsmötet inga större "sensationer", utan det blev idel omval på samtliga poster. Enda undantaget var valberedningen, som fick två nya medlemmar i Per-Ola Johnsson och Bert Svensson. Här kvarstår "åldermannen", Olle Ekman, som sammankallande. 2015 år styrelse i sin helhet: Kenneth Ohlsson (ordförande), Bertil Hedlund (vice ordförande), Irene Lennstrand (kassör), Stig Sjögren (sekreterare), Allan Andersson, Donald Jignéus och Tomas Knutsson (ledamöter) samt Roland Svensson (suppleant). Revisorer: Ing-Marie Eklund och Sten Johansson med Leif Carlsson som suppleant. 
Efter årsmötet var det dags för kvällens specielle gäst, Pär-Göran Björkman, till "vardags" ordförande i Alingsås IHS, att ta till orda. P-G inledde med att berätta om sin digra bakgrund inom bl.a. föreningslivet, både som aktiv och ledare. Därefter ägnade han den mesta tiden åt att föreläsa om "idrottens roll och betydelse för integrationen". 

 

Årsmöte 2015-03-11, 1

Kvällens specielle gäst, Pär-Göran Björkman, föreläste om "idrottens roll och betydelse för integrationen".
Foto: Stig Sjögren 

Årsmöte 2015-03-11, 3

Tre profiler i samspråk i samband med WIHS´ årsmöte i Kullingshofstugan. Från vänster: Olle Ekman, Sten Johansson och Pär-Göran Björkman.
Foto: Bertil Hedlund 


 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-01-09 17:02
Skribent: Stig Sjögren
Epost: This is a mailto link
 Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap  
 Kommunhuset
 447 80 Vårgårda
 Telefon: 0322-62 36 51
 E-post: This is a mailto link 

 

Logga - SISU

Logga Backcountry

Logga Berno Möbler, 2 kopia

Broson

Granab

Bosch Vårgårda

Nöjes konsult i Väst

Pema kommunikationer

Sparbanken Alingsås

Logga VMS

Postadress:
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Kommunhuset
447 80 Vårgårda

Kontakt:
Tel: +46322623651
E-post: This is a mailto link

Se all info